תיכון טכנולוגי השרון - נעמת הוד השרון

מקצועות עיוניים

תכניות הלימוד בכל המקצועות הינן על פי הנחיות המפמ"רים של משרד החינוך.
הפיקוח על בית הספר הינו של משרד החינוך ושייך למחוז מרכז.
כל הנהלים ותכניות הלימוד בבית הספר מתקיימים בכפוף לחוזרי מנכ"ל וחוזרי המפמ"רים.
ביה"ס מגיש לבחינות בגרות בכל מקצועות החובה עד להשגת תעודת בגרות
בהיקף 25-27 יח"ל. המקצוע המורחב טכנולוגי (עיוני +מעשי) הינו בהיקף 9 יח"ל.

פירוט מקצועות החובה העיוניים לבגרות:
ספרות – 2 יח"ל
תנ"ך – 2 יח"ל
הבעה (לשון) – 2 יח"ל
הסטוריה – 2 יח"ל
אזרחות – 2 יח"ל
מתמטיקה – 3-4 יח"ל
אנגלית – 3-5 יח"ל
הערה: בביה"ס מגישים לבגרות גם במועדי חורף באנגלית ובמתמטיקה

לתלמידים מספר אפשרויות לתעודות:

  • תעודת בגרות טכנולוגית (25 – 27 יח"ל)
  • תעודה טכנולוגית (12 יח"ל) המאפשרת המשך לימודים מקצועיים במכללות.
  • תעודות טכנולוגיות בסיסיות + צבירת יח"ל במקצועות החובה.
שינוי גודל גופנים